Tilbake til forsiden
Mer?
Bli kjent-brevet

TEKST: JORUNN GRAN

Jeg har fått brev fra forsikringsselskapet mitt. Jeg fnyser av overskriften i brevet: "Vi vil gjerne bli bedre kjent med deg". Og bestemmer meg for at jeg egentlig ikke har behov at forsikringsselskapet mitt blir bedre kjent meg.
Men så faller blikket på en setning jeg ikke kan motstå: "Du er da med i trekningen av et Reisegavekort på 10 000 kroner". Og med ett er jeg villig til å la Gjensidige Forsikring knytte et noe tettere bånd til meg.

Spørsmålene Gjensidige vil ha svar på, er latterlig enkle. Først vil de vite om jeg har mann og barn og om jeg eier min egen leilighet. De vil altså vite akkurat de samme tingene som de fikk vite da jeg i sin tid tegnet forsikringen. Deretter lurer de på om jeg passer godt nok på tingene mine. Og det er da jeg begynner å lukte lunta. For jeg må krysse av for hvorvidt jeg er enig eller uenig i følgende påstander:
"Jeg har god kunnskap om hvordan jeg best kan sikre eiendelene mine" og
"Jeg burde sikre eiendelene mine enda bedre enn jeg gjør i dag".

Skal de prøve å selge meg alarm og ekstralåser? tenker jeg. Og det skal de nok. Men jeg mistenker at de prøver på noe annet også. Jeg regner rett og slett med at svarbrevet mitt blir lagret hos forsikringsselskapet. Og den dagen noe skjer, regner jeg med at svarbrevet mitt blir tatt fram fra skapet. Dersom jeg da har svart "Ja! Jeg burde sikre eiendelene mine enda bedre enn jeg gjør i dag", så regner jeg med at utbetaling av forsikringssummen bortfaller med begrunnelsen "Forsikringsselskapet gjør oppmerksom på at Forsikringstaker i brev til Forsikringsselskapet har informert om at eiendelene hennes ikke er godt nok sikret".

Det skulle vel være overflødig å påpeke at Gjensidige Forsikring får klar beskjed om at eiendelene mine er prima sikret. Nå venter jeg egentlig bare på Reisegavekortet.

PUBLISERT I FORBRUKER-RAPORTEN I SEPTEMBER 2005Mer?
Tilbake til forsiden