Tilbake til forsiden
JORUNN GRAN
LÆRER

Utdannet lærer ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Fagdidaktikk i mediefag og naturfag.

Semesteroppgave: Hvordan kan dialog i klasserommet oppmuntre elevene til å bruke egne erfaringer til å lære om journalistisk idéutvikling i mediekunnskap?
FOU-oppgave: Hvordan kan tematisk differensiering i naturfag basert på kartlegging av elevenes forkunnskaper og ønsker resultere i at elevene oppnår stor grad av egenopplevd faglig mestring?

Lærererfaring: Norsk studiespesialiserende, vg1 og vg2; samfunnsfag, vg1 og vg2; mediefag, vg2, vg3, journalistikk, kildekritikk, intervjutekinkk, kommunikasjon, digital kommunikasjon, webspråk, høyskole; norsk som andrespråk, introduksjonskurs, grunnskole; særskilt språkopplæring, vg1, vg2, vg3; helsefremmende arbeid, vg1; kommunikasjon og samhandling, vg1; idrettsernæring, foredragsturneer.